Velkommen til Byggservice AS!

Leverandør med kvalitet i alle ledd.


Vi utfører arbeid i hele vestlandsregionen.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Kvalitetsbevisst

Vi er en leverandør med kvalitet i alle ledd; planlegging, prosjektgjennomføring og sluttfase.

Våre tjenester

Betongarbeid

  Vi tilbyr mange tjenester innen betongfaget. 

Les mer ...

Grunnarbeid

Vi har dyktige gravemaskinførere og utfører alt innen grunnarbeider. 

Les mer ...

Tømrerarbeid

Vi utfører alt innen tømrerarbeid, fra bustader, forretningsbygg, offentlege bygg, kaianlegg og betongdemningar.  

Betongsaging

Effektiv betongsaging krever riktig utstyr. Vi har lang erfaring med utskæringer og sagearbeider på betong.  

Kjerneboring

Vi har lang kompetanse og erfaring med kjerneboring og ikke minst utstyr til å utføre oppdrag innen kjerneboring. 

Les mer ...

Landmåling

Byggservice utfører landmåling for dine prosjekter. 

Les mer ...

Masseberegning

Ved hjelp av digitale kartdata eller oppmåling i marka utfører vi masseberegning av veianlegg, pukkverk, massedepot eller annet som kan måles og beregnes.  

Reguleringsplanlegging

Vi kan tilby reguleringsplanlegging med formål å bygge ut, eller verne et område. 

Les mer ...

Pågående Prosjekter

Ænes inkubator

Kontrakt med Veidekke om å utføre betongarbeid på det nye produksjonsanlegget for laksesmolt på Ænes. Betongarbeidet omfatter anlegget si grunnflate på 9500 m2. Ca. 7-8.000 m3 betong og 1.000 tonn stål vil gå med.    

Årsnes kai

Byggservice skal bygge ny kai for Kvinnherad Kommune på Årsnes. Det er planlagt nytt industriområde. Arbeidet omfatter utmudring til fjell i søylepunkt, søyler av "lego-blokker", bakvegg på fjell, tilbakefylling og betongkonstruksjon på hovedkai. Utføres i 2022

Om oss

Om oss (mal)

Byggservice AS ble grunnlagt i 1986, og etter 34 års erfaring i bransjen har vi tilegnet oss solid kunnskap og kompetanse som kundene våre kan nyte godt av. Firmaet står i dag fram som en velrenommert byggentreprenør med kapasitet til å utføre alle typer grunn-, betong- og tømrerarbeid.

Virksomheten har over 30 høyt kvalifiserte og entusiastiske medarbeidere. Oppdragene favner mellom annet oppføring av forretningsbygninger og offentlige bygninger, i tillegg til kaianlegg og mini-småkraftverk, betongdemninger og betongarbeid for bygg.

Oppdragsgiverne finn du innenfor de fleste sektorer, som til blant annet offentlige etater, næringsvirksomheter og private aktører.
Geografisk har vi hele Vestlandet som arbeidssted, men virksomheten satser i høy grad lokalt i Kvinnherad kommune og i nærliggende områder.
Du er velkommen til å kontakte oss via våre nettsider, eller kom innom kontoret vårt på Sandvoll.

Godkjent som lærevirksomhet i grunn- betong og forskalingsfaget.

Kvalitetsikringssystem etter NS-EN ISO 9002.

Medlemskap av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Kvalifisert i Sellihca - for levering til kraftverksindustri

Referanser

Kai Eidsnes

Ny betong kai for Nordhordland skogeiarlag SA. Ferdig 2016.

Ny fiskerihavn Kobbebukta Halsnøy

Byggservice AS har grunn og betongarbeider med ny betong kai og molo. Kvinnherad Kommune står som byggherre. Ferdigstilles august 2018.

Ny Vika bru i Åkra

Ny bru i Åkra. Utbygger Kvinnherad kommune. Ferdig 2016.

Ny kaifront i Rosendal

Ny kaifront i Rosendal. Utbygger Kvinnherad Kommune. Ferdig 2015.

Nytt kontorbygg

Totalentreprise nytt kontorbygg for Harding Eiendom AS. Ca 1400 kvm. Ferdig 2014.

Rosendal ungdommskole

Grunn, betong og tømmer utført av Byggservice AS. Ca 2600 kvm. Utbygger Kvinnherad Kommune. Ferdig 2013.

Kollektivknutepunkt Rosendal

Ny kaifront og kollektivknutepunkt i Rosendal, Kvinnherad Kommune er byggherre. Ferdigstilles høsten 2018.

Eidesvik settefiskanlegg

Byggservice AS utfører betongarbeider for RAS-anlegg. Byggherre Eidesvik settefisk AS. Ferdigstilles høsten 2018.

TTI Tyssedal

Ny øsebankerrom for Tizir Titanium & Iron. Fedigstilles 2020.

Elektrisk ferjedrift

Ombygging til elektrisk ferjedrift på  Kinsarvik, Kvanndal, Utne, Skånevik, Matre, Utåker, Utbjoa, Sydnes. Ferdigstilles årsskiftet 2019-2020.

Borehol Svartavatnet

Kvinnherad Kommune skal etablere nytt borehol for å sikre vannforsyning på Husnes. Byggservice er totalunderentreprenør og utfører grunnarbeid og bygging av ventilhus.

Hydro Husnes

Hydro Husnes signerte 31.10.18 kontrakt med Byggservice AS om å bygge et nytt kompressorbygg og utvide støperiet. Kontrakten er knyttet til gjenåpning og oppgradering av B-hallen.

Kai Fjellbergøy

Nytt kaianlegg for Fjellberg Fjordbruk AS. Oppstart Høsten 2019.

Valen Kraftverk AS

Byggservice har signert kontrakt med Valen Kraftverk AS om å bygge nytt kraftverk tilknyttet Valedammen. Dette er en hovedentreprise som blir utført i løpet av 2020.

Skånevik Ferjekai

Utbedring av ny kai. Peling av stålskinner og støpe ny kaiplate for snøggbåt.

Folgefonnsenteret

Byggservice AS var totalentreprenør for prosjektet. Ca 1200 kvm ink. rehabilitering i tilstøtende bygg. Utbygger Kvinnherad Kommune. Ferdig medio 2017.

Tverrelva kraftverk

Grunn, betong og rørlegging for minikraftverk. Utbygger Sunnhordland Kraftlag AS. Ferdig 2017.

Kai Fjæra

Ny betong kai for settefiskanlegget til Marine Harvest AS. Ferdig 2016.

Nye pullerter

Utskifting av pullerter for Bergen Havnevesen.  Ferdig 2016.

Kai Vikedal

Ny betong kai for Vestskog SA. Rehabilitering av gammel kai. Ferdig 2016.

Byro Kraftverk

Grunn, betong og rørlegging for minikraftverk. Utbygger Småkraft AS. Ferdig 2016.

Ny dykdalbe Hufthamar

Sjø, stål og betongarbeid med ny dykdalbe. (støtteklosse) Ferdigstilt oktober 2017. Byggherre Statens Vegvesen.

Ny fiskerihavn på Salthella

Byggservice AS har grunn og betongarbeider for tre nye kaier. Austevoll Kommune står som byggherre. Ferdigstilt desember 2017. 

Settefiskanlegg i Trovåg.

Nye betonghaller til settefiskanlegg i Trovåg. Hall 1 og 0 ferdige 2015-2016. Hall 2 og 3 ferdigstilles 2017-2018. Totalt ca 55 mill. Utbygger Bremnes Seashore AS,

Boliden Odda

Grunn og betongarbeid. Utbygger Boliden AS. Ferdig 2016.

Ny bru Vetrhus

Ny bru på Vetrhus. Utbygger Sunnhordland Kraftlag. Ferdig 2015.

Kai Fitjar

To nye kai pirer i betong. Utbygger Fitjar Mekaniske. Ferdig 2015.

Dam Husdal, Lindås kommune

Rehabilitering av dam.  Ferdigstilt høsten 2017. Byggherre Norwegian Preserving.

Kai Saudasjøen

Utvidelse av eksisterende kai for Sauda Kommune. Oppstart 2019.

Holen Kraftverk

Grunn og betongarbeider med utbygging av et kraftverk. Byggherre Småkraft AS. Ferdigstilles høsten 2019.

Sagåna Kraftverk

Bygging av kraftverk nær Hjelmeland i Ryfylke.

Jobben består i å bygge ett damanlegg, 1500 m rørledningen fra dam til kraftstasjonen, samt selve kraftstasjonen.  

Kai Gismarvik

Byggservice bygger ny betongkai for Haugaland Næringspark. Utføres i løpet av 2022

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Godkjent Lærebedrift
Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

EBA
EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører.

EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører.

Achilles Norge
Achilles Norge

Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, valuere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av våre oppdragsgivere verden over.

Achilles Norge

Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, valuere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av våre oppdragsgivere verden over.

Kontakt oss

Faktura sendes info@mail.1.byggserviceas.com.co

53 47 05 20
Sandvollveien 13, 5452 SANDVOLL
Orgnr 837 909 902