Velkommen til Byggservice AS!

Leverandør med kvalitet i alle ledd.


Vi utfører arbeid i hele vestlandsregionen.

Kvalitetsbevisst

Vi er en leverandør med kvalitet i alle ledd; planlegging, prosjektgjennomføring og sluttfase.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Våre tjenester

Betongarbeid

Les mer ...

Grunnarbeid

Les mer ...

Tømrerarbeid

Les mer ...

Betongsaging

Les mer ...

Kjerneboring

Les mer ...

Landmåling

Masseberegning

Les mer ...

Reguleringsplanlegging

Les mer ...

Referanser

Folgefonnsenteret

Byggservice AS var totalentreprenør for prosjektet. Ca 1200 kvm ink. rehabilitering i tilstøtende bygg. Utbygger Kvinnherad Kommune. Ferdig medio 2017.

Tverrelva kraftverk

Grunn, betong og rørlegging for minikraftverk. Utbygger Sunnhordland Kraftlag AS. Ferdig 2017.

Kai Fjæra

Ny betong kai for settefiskanlegget til Marine Harvest AS. Ferdig 2016.

Ny dykdalbe Hufthammar

Sjø, stål og betongarbeid med ny dykdalbe. (støtteklosse) Ferdigstilt oktober 2017. Byggherre Statens Vegvesen.

Ny fiskerihavn på Salthella

Byggservice AS har grunn og betongarbeider for tre nye kaier. Austevoll Kommune står som byggherre. Ferdigstilt desember 2017. 

Dam Husdal, Lindås kommune

Rehabilitering av dam.  Ferdigstilt høsten 2017. Byggherre Norwegian Preserving.

Settefiskanlegg i Trovåg.

Nye betonghaller til settefiskanlegg i Trovåg. Hall 1 og 0 ferdige 2015-2016. Hall 2 og 3 ferdigstilles 2017-2018. Totalt ca 55 mill. Utbygger Bremnes Seashore AS,

Nye pullerter

Utskifting av pullerter for Bergen Havnevesen.  Ferdig 2016.

Kai Eidsnes

Ny betong kai for Nordhordland skogeiarlag SA. Ferdig 2016.

Kai Vikedal

Ny betong kai for Vestskog SA. Rehabilitering av gammel kai. Ferdig 2016.

Ny Vika bru i Åkra

Ny bru i Åkra. Utbygger Kvinnherad kommune. Ferdig 2016.

Byro Kraftverk

Grunn, betong og rørlegging for minikraftverk. Utbygger Småkraft AS. Ferdig 2016.

Boliden Odda

Grunn og betongarbeid. Utbygger Boliden AS. Ferdig 2016.

Ny bru Vetrhus

Ny bru på Vetrhus. Utbygger Sunnhordland Kraftlag. Ferdig 2015.

Ny kaifront i Rosendal

Ny kaifront i Rosendal. Utbygger Kvinnherad Kommune. Ferdig 2015.

Kai Fitjar

To nye kai pirer i betong. Utbygger Fitjar Mekaniske. Ferdig 2015.

Nytt kontorbygg

Totalentreprise nytt kontorbygg for Harding Eiendom AS. Ca 1400 kvm. Ferdig 2014.

Kai Toransvåg

Ny betong kai for Gerda Marie AS. Ferdig 2013.

Kai Toransvåg Austevoll

Ny betong kai for H. Østervold AS. Ferdig 2013.

Kai Langevåg

Ny betong kai for Eidesvik AS. Ferdig 2013.

Rosendal ungdommskole

Grunn, betong og tømmer utført av Byggservice AS. Ca 2600 kvm. Utbygger Kvinnherad Kommune. Ferdig 2013.

Liarelva Kraftverk

Grunn, betong og rørlegging for minikraftverk. Utbygger Sunnhordland Kraftlag AS. Ferdig 2012.

Muradalen Kraftstasjon og vannbehandlingsanlegg

Totalentreprise for Kvinnherad kommune. Ferdig 2011

Kollektivknutepunkt Rosendal

Ny kaifront og kollektivknutepunkt i Rosendal, Kvinnherad Kommune er byggherre. Ferdigstilles høsten 2018.

Besøk oss på facebook

18.07.19 08:36
Hordaland blir verdens ledande på omlegging til elektrisk ferjedrift.
Les på Facebook
30.01.19 06:55
Kom å ta en hyggelig prat med oss i dag på Kvinnherad videregående skole, her har du mulighet til å spør om alt du lurer på angående læretid og hvordan det er å jobbe i Byggservice As.
Les på Facebook
23.01.19 15:01
Møt oss neste onsdag 30.Jan!
Les på Facebook
21.12.18 10:28
Vi er glade for ny tildelt kontrakt av Kvinnherad kommune og ser fram til fortsatt godt samarbeid.
Les på Facebook
17.12.18 17:50
Byggservice AS har stor pågang av prosjekt og ynskjer å få fleire med på laget!
Les på Facebook

Om oss

Om oss (mal)

Byggservice AS ble grunnlagt i 1986, og etter 32 års erfaring i bransjen har vi tilegnet oss solid kunnskap og kompetanse som kundene våre kan nyte godt av. Firmaet står i dag fram som en velrenommert byggentreprenør med kapasitet til å utføre alle typer grunn-, betong- og tømrerarbeid.

Virksomheten har over 30 høyt kvalifiserte og entusiastiske medarbeidere. Oppdragene favner mellom annet oppføring av forretningsbygninger og offentlige bygninger, i tillegg til kaianlegg og mini-småkraftverk, betongdemninger og betongarbeid for bygg.

Oppdragsgiverne finn du innenfor de fleste sektorer, som til blant annet offentlige etater, næringsvirksomheter og private aktører.
Geografisk har vi hele Vestlandet som arbeidssted, men virksomheten satser i høy grad lokalt i Kvinnherad kommune og i nærliggende områder.
Du er velkommen til å kontakte oss via våre nettsider, eller kom innom kontoret vårt på Sandvoll.

Godkjent som lærevirksomhet i grunn- betong og forskalingsfaget.

Kvalitetsikringssystem etter NS-EN ISO 9002.

Medlemskap av Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Kvalifisert i Sellihca - for levering til kraftverksindustri

Sentral Godkjenning Rød
Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Sentral Godkjenning Rød

  Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Achilles Norge
Achilles Norge

Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, valuere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av våre oppdragsgivere verden over.

Achilles Norge

Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, valuere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av våre oppdragsgivere verden over.

EBA
EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører.

EBA

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører.

Godkjent Lærebedrift
Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Godkjent Lærebedrift

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Pågående Prosjekter

Ny fiskerihavn Kobbebukta Halsnøy

Byggservice AS har grunn og betongarbeider med ny betong kai og molo. Kvinnherad Kommune står som byggherre. Ferdigstilles august 2018.

Settefiskanlegg i Trovåg

Byggservice As utfører betongarbeider for nytt settefiskanlegg. Bremnes Seashore AS er utbygger. Ferdigstilles medio 2018.

Hydro Husnes

Hydro Husnes signerte 31.10.18 kontrakt med Byggservice AS om å bygge et nytt kompressorbygg og utvide støperiet. Kontrakten er knyttet til gjenåpning og oppgradering av B-hallen. Arbeidet blir utført i løpet av 2019. 

Holen Kraftverk

Grunn og betongarbeider med utbygging av et kraftverk. Byggherre Småkraft AS. Ferdigstilles høsten 2019.

Eidesvik settefiskanlegg

Byggservice AS utfører betongarbeider for RAS-anlegg. Byggherre Eidesvik settefisk AS. Ferdigstilles høsten 2018.

Kontakt oss

Faktura sendes info@mail.1.byggserviceas.com.co

53 47 05 20
Sandvollveien 13, 5452 SANDVOLL
Orgnr 837 909 902